VRAAG EN ANTWOORD (FAQ)

antwoord op de meest gestelde vragen uit de praktijk

Is een manipulatie gevaarlijk?

Een manipulatie is niet gevaarlijk mits deze wordt uitgevoerd door een deskundig ARTS en is voorafgegaan door een gedegen onderzoek.

Soms wordt een knappend geluid gehoord bij de behandeling. Dit komt waarschijnlijk door de verplaatsing van vloeistof in het gewricht en heeft niets met de botten zelf te maken. Het gewricht wordt door de manipulatie dan ook niet beschadigd.

Doet de behandeling pijn?

De meeste patiënten ervaren een manipulatie als een kortstondig “vreemd” gevoel, maar vinden de behandeling niet pijnlijk.

Soms ontstaat er napijn die circa twee dagen kan duren.

Is meteen na de behandeling effect te verwachten?

Bij kortdurende klachten is het herstel meestal na de eerste of tweede behandeling merkbaar.

Bij langdurige klachten duurt het herstel meestal langer. Wel kan er in alle gevallen met name in het begin napijn en moeheid ontstaan. Dit is van tijdelijke aard.

Hoe lang duurt een consult?

De duur van een consult is afhankelijk van de aard van de klachten en de uitgebreidheid van het onderzoek en variëert van tien tot veertig minuten.

Mocht het noodzakelijk zijn dan worden eventueel gemaakte foto's opgevraagd en beoordeeld.

Hoe vaak moet er worden behandeld?

Het gemiddelde aantal behandelingen is 4 tot 5 keer. Wanneer ik u vanuit mijn discipline niet kan behandelen dan verwijs ik u naar een voor u wel geschikte arts/specialist.

Met welke klachten kan ik een afspraak maken bij een arts voor Musculoskeletale Geneeskunde?

De Musculoskeletale Geneeskunde is een onderdeel van de algemene geneeskunde en geen vervanging daarvan. Zoals eerder vermeld liggen klachten welke voortvloeien uit een gestoorde functie van het bewegingsapparaat op het terrein van de musculoskeletaal geneeskundig arts.

Ten aanzien van de ledematen zijn dat b.v. schouderklachten, elleboogklachten (tennisarm), pijn of bewegingsbeperkingen aan de pols of hand, evenals klachten in heup, knie, enkel of voet.

Ten aanzien van de wervelkolom klachten vanuit de nek, vaak leidend tot hoofdpijn, duizeligheid en uitstralende pijn in de schouders en armen. Voorts klachten vanuit de borstwervelkolom, zoals pijn tussen de schouderbladen of pijn die om de borst heentrekt.
Pijn in het gebied van het middenrif en de lendenen die soms doet denken aan een maag, darm of nieraandoening.

Verder vanzelfsprekend lage rugklachten, aanvallen van “spit” in de rug, pijnklachten in of boven de bil, al dan niet uitstralend naar de benen.

Bekkeninstabiliteit en symphysiolyseklachten.

In mijn praktijk bestaat de behandeling niet alleen uit manipulatie`s, maar maak ik ook gebruik van aanvullende behandelingen zoals acupunctuur, homeopathie (Vitorganpreparaten ) en neuraaltherapie. Neuraaltherapie wordt met name gebruikt ten aanzien van storende werking van littekens.

Uiteraard gebeuren bovenstaande therapiëen alleen na overleg met de patient.

Is een verwijzing noodzakelijk?

Een verwijzing door huisarts of specialist is niet noodzakelijk.

U mag op eigen indicatie een afspraak maken.

Wordt een behandeling vergoed?

Veel zorgverzekeringen vergoeden geheel of gedeeltelijk de kosten afhankelijk van de polisvoorwaarden en mits de arts lid is van de RAMG en NVAMG.

Het tarief is € 95,00 per consult.

Om misverstanden ten aanzien van de nota te voorkomen adviseer ik u vooraf contact op te nemen met uw zorgverzekering aangaande de hoogte van de vergoeding per consult.
U kunt dit ook nalezen in uw zorgverzekeringspolis.

U ontvangt een nota die u in kunt dienen bij uw zorgverzekering.

Er zij nog vermeld dat deze behandelingen geen effect hebben op het landelijk vastgestelde eigen risico door de regering.